Kontaktujte nás

Sídlo spoločnosti

PTO Slovakia s.r.o.
(vchod od kruhového objazdu)

Mlynské nivy 56

821 05 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 46 057 781

                   IČ DPH: SK2023203633

      IBAN: SK21 1111 000 0017 5882 4008
                    SWIFT: UNCRSKBX

Adresa

PTO Slovakia s.r.o.

Mlynské Nivy 56,

821 05 Bratislava

Slovakia